top of page

המוצרים שלנו

3

מערכת לניהול תהליכים

מערכת המנהלת תהליכי עבודה משפטית באמצעות אוטומציה, תוך ביצוע בקרות, שיתוף ותיעוד.

המערכת מיושמת כיום בתהליכי דיווח בתחום מיסוי עסקאות נדל"ן.

היישום מייעל תהליכי עבודה הכוללים רוטינות טכניות ומסייעים לעורכי הדין להתמקד בייעוץ משפטי.

2

מנוע חיפוש

מנוע חיפוש מתקדם המתמחה באיתור מדוייק של מידע בתוך מאגר או מערכת לניהול מסמכים אירגונית.

המנוע מאפשר איתור מידע באמצעות טכניקות של חיפושים ממוקדים תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים.

מנוע החיפוש מעמיק את מומחיות עורכי הדין ומסייע בשיתוף הידע האירגוני.

1

מערכת גילוי מסמכים

מערכת גילוי מסמכים (e-Discovery) המאפשרת טעינת מסמכים בהיקף נרחב; קבצים מכל הסוגים, תיבות מייל ועוד לסביבה דיגיטלית משותפת.

המערכת מאפשרת חיפוש ממוקד לאיתור "ראיות זהב", הוספת הערות מקצועיות, סיכום הממצאים, סיווג המידע לפי נושאים, דמויות או מועדים, לבניית אסטרטגיה משפטית מדוייקת.

bottom of page